Meet our Partners

Aerik Sharma
Gurgaon

Amit Chauhan
Gurgaon

Anila Nayak
Pune

Anjana Anand
Delhi

Anna Abraham
Gurgaon

Antara Roy
Delhi

Bhavya Wadhwa
Mumbai

Bijal Mehta
Mumbai

Darshana Vora
Mumbai

Deepa Garg
Mumbai

Gaurav Mukhija
Delhi

Gautam Chopra
Delhi

Gayatri Joshi
Mumbai

Gunjan Agarwal
Gurgaon

Iti Bahety
Mumbai

Jyoti Khandelwal
Pune

K Madhavi
Chennai

Kangshini S Dixit
Mumbai

Kanika Garg
Mumbai

Kirti Iyer
Bangalore

Lakshmi Ganeshan
Mumbai

Lakshmi Garimella
Bangalore

Mamata Kulkarni
Pune

Meghna Jain
Bangalore

Neelam Aggarwal
Hyderabad

Neelam Agrawal
Hyderabad

Niketa Lakhani
Mumbai

Piyali Basu
Delhi

Prema Rajesh
Mumbai

Priti Roy
Delhi

Rashmi Murthy
Bangalore

Ritu Chopra
Delhi

Ruchi Mundra
Hyderabad

Ruta Bhojani
Mumbai

Sangeeta Sethi
Pune

Sarika Agrawal
Mumbai

Sarla Joshi
Mumbai

Shalaka Kulkarni
Chennai

Sheetal Gupta
Gurgaon

Shweta Sood Thakrar
Bangalore

Sonali Shah
Mumbai

Sreedevi K
Hyderabad

Sumedha Tuteja
Delhi

Sunanda Arya
Delhi

Suparna Malhotra
Bangalore

Usha Rathi
Delhi

Vasudha Shama Sunder
Bangalore

Vinita Jain
Bangalore

Vishnu Priya A
Bangalore